eCUTTER - Effectglass S.A.
Zintegrowany system elektronicznej wymiany informacji.
Część systemu CUTTER. v20120425


!UWAGA!!
W związku z uruchomieniem nowej wersji systemu Cutter w zakładzie Kielce cześć przesłanych zamówień na szyby będzie obsłużona w starym systemie, a cześć w nowym. W celu przeglądania zleceń obsłużonych w nowym systemie udostępniona została nowa wersja systemu eCutter.
W nowym systemie obsłużone zostaną zlecenia, które mają datę spedycji po 14.05.2017r.
Zauważone problemy z działaniem nowej platformy eCutter proszę zgłaszać na adres mail: it@effectglass.euZAKŁAD KIELCE - zlecenia z datą spedycji do 13.05.2017
ZAKŁAD KIELCE - zlecenia z datą spedycji od 14.05.2017
ZAKŁAD WĘDKOWY


© 2017 Systemy Informatyki Przemysłowej s.c.